Om Folkets Hus

Presentation om byggnaden. Bilder.

 

Historia.