Styrelsen

Ordförande; Åse-Britt Falch tel.0790254096

Vice ordförande; Mats Notini

Sekreterare/Kassör; Malin Eriksson

Ledamöter; Lennart Johansson, Evelyn Wång, Kenneth Jone’us

Ersättare; Barbro Jordell, Arnfinn Johannesen, Thomas Gustavsson, Lars Gustavsson